Öppet brev

 ÖPPET BREV TILL, KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNFULLMÄKTIGE, UTBILDNINGSNÄMNDEN I Lund OCH BARN OCH SKOLNÄMNDEN, Lund Öster samt till TJÄNSTEMÄN vid dessa förvaltningar


Har ni hört sagan om den lille mannen som gick till mäster skräddare och beställde en rock.

När han kom tillbaka för att hämta sin rock så var den inte färdig och det hade inte blivit en rock heller utan ett par byxor. Han kunde hämta sina byxor på lördag. När den lille mannen kom för att hämta sina byxor så var de inte klara och förresten hade det inte blivit några byxor utan en väst, Den kunde han hämta kommande lördag…….Så fortsätter sagan och den slutar med att det inte blev någonting alls.

Hela tiden är den lille mannen mycket artig och vänlig.

  • Tack då mäster skräddare adjö då mäster skräddare är en stående replik i sagan.

Till och med när det inte blir någonting använder den lille mannen de orden.


MEN DET TÄNKER INTE VI SOM ÄR ELEVER, FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL VID HAGALUNSSKOLAN I DALBY GÖRA LÄNGRE.


Vi vill berätta sagan om hur illa Lunds kommun har behandlat oss i något som precis börjar likna en saga som mycket liknar den som står ovan.

Det var en gång en skola som länge och tålmodigt stått i kö för att bli verksamhetsanpassade. Äntligen stod de längst fram i kön.

Då bestämdes det att vår skola till slut skulle byggas om för att bland annat:


Fritidshemsbarnen fick lämna sina anpassade lokaler till förskolan och flytta in i lokaler som verkligen inte var anpassade för fritidshem.

Ventilation och bullernivå var under alla kritik.

I köket fick personalen ryggvärk för knappen till diskmaskinen satt på ett mycket underligt ställe.

Skoltoaletterna var undersatta i underhåll och luktade.

Skollokalerna var inte anpassade till den nya läroplanen.

Till pedagogerna fanns inga arbetsplatser ( trots att det i avtal fanns beslut om detta)

Golvet i idrottshallen skapade idrottsskador på barnen.

Skolgården var inte värd namnet.

Ny forskning om lärande visat att barn har mer än en intelligens som behöver stimuleras.

Listan kunde göras hur lång som helst


Så visst blev alla glada och för sju år sedan tänkte alla till både barn, pedagoger och andra vuxna. Vi fick vara med och påverka och en arkitekt ritade en så fin renoverad skola åt oss.

Landskapsarkitekten föreslog en fin skolgård. Massor av timmar, dagar och veckor gick åt.

Några skulle ju också avlönas för sitt arbete.

Men då sa kommunen.

  • Nej det blir inte bra. Så mycket pengar för en renoverad skola och förresten så är golvet och taket för lågt. Ni skall få en ny skola istället.

  • Pengar som andra skolor får för att göra sina skolgårdar fina får ni inte heller. De tar vi tillbaka. Ni skall ju ändå få en ny skola.

Barn hann börja och barn hann sluta på Hagalundskolan.


  • Vad gnäller ni för, sa kommunen ni skall ju få en ny skola. Sätt igång och arbeta med idéer.


Barn, personal och föräldrar började tänka igen. De hittade på och kom med förslag till sin nya skola. Alla vara glada. Tänk en alldeles ny skola. Så kul det skulle bli.

En ny arkitekt ritade. En ny landskapsarkitekt gjorde en ny skolgård. Massor av pengar och tid i dagar och veckor gick åt.

Så var alla glada och stolta.

Men då sa kommunen.

  • Nej det blir inte bra. Gymnastiksal Är ni riktigt kloka? Lämna lokaler till nya förskoleavdelningar. Träng ihop er.!!!!

  • Pengarna ni skulle fått till skolgård och annat tar vi tillbaka.


Andra skolor som var långt efter i kön blev renoverade eller nybyggda. För hur mycket pengar som helst!!!!! Till och med nya möbler fick de.

Barn hann börja och barn hann sluta på Hagalundskolan.

  • Vad gnäller ni för ni skall ju få en skola och kanske en skolgård, sa kommunen. Bantad javisst men ni får väl krympa barnen och banta själva så får ni nog plats. Sätt igång och jobba på hur ni vill ha det.


Alla jobbade på hur de skulle bli. Axlarna slokade och huvudena hängde.

Till slut var alla idéer klara. Lås var nästan beställda. Rektor och vaktmästare hade inte tid att vara i skolan för de var på möte om den bantade skolan. Rörkonsulter och andra projekteringskonsulter kopplades på och pengarna flöt.

Äntligen var allt klart. Då sa kommunen:

- Nej det här har blivit för dyrt. Det blir ingen ny skola. Ni kan väl renovera den gamla eller banta den nya ännu mer.


Trodde de att kostnaderna på byggmarknaden blev lägre under sju år?

Vi som arbetar på Hagalundskolan vill ha reda på hur mycket pengar alla projekteringar och arbetskostnader annat har kostat under alla dessa år.

VI KRÄVER EN NY SKOLA NU SOM ÄR ANPASSAD TILL SKOLBARNS BEHOV OCH RÄTTIGHETER med en skolgård där alla kan leka, lära och vara för fortfarande har vi en skola som… (ja ni kan ju läsa listan där uppe i brevet).

VET HUT RÖT EN KÄND BARNBOKSFÖRFATTARE EN GÅNG I EN SAGA NÄR SKAM GICK PÅ TORRA LAND.

VET HUT NI SOM BESTÄMMER I LUNDS KOMMUN RYTER VI!!!!!

GE OSS VÅR SKOLA NU!!!!!


Samtliga elever, föräldrar och arbetande på Hagalundskolan i Dalby
Comments