Föräldraenkät 2010

Föräldraenkäten 2010 gjordes under slutet av vt10. Resultaten bearbetas just nu av föräldrarådet och kommer att presenteras här i sept/okt.
Comments