Föräldraenkät

Föräldrarådet har utfört en enkät varje år sedan år 200x. De resultat vi har fått har gett tyngd bakom våra argument och fångat upp de problem som ni föräldrar upplevt som viktigast. Trevligast är dock att resultaten i huvudsak visat att vi föräldrar uppfattar att våra barn får en god undervisning i en (mestadels) god miljö!

Klicka på länkarna nedan för att komma till sammanfattningar av de senaste enkäterna.

Observera! i rapporten 2010 ligger diagram som sammanfattar resultat från 2007 till och med 2010.