Föräldraenkät‎ > ‎

Sammanfattning av föräldraenkäten 2008

Observera att det finns en fil med mycket mer fakta längst ner på sidan.


Föräldrarna ger skolorna högt betyg i genomsnitt. Medelvärdena 3,92 resp 3,89 på en skala mellan 1,00 och 5,00 måste betraktas som högt. Man kan också konstatera att skolorna ligger väldigt nära varandra i det totala medelvärdet.

Hur upplever du den undervisning ditt barn får i skolan?

Klass

Torna Hällestad

Hagalund

F

3,3

3,9

1

4,6

4,2

2

3,9

4,3

3

3,8

4,1

4


3,7

5


4,2

6


3,7


När man jämför årets resultat med år 2007 så ser man en tydlig förbättring för Torna Hällestad, medelvärdet steg med 0,35 enheter. ”Matsituationen” och ”föräldramötena” var resultat som förbättrades radikalt (+0,67 och +0,68). Mest dramatiskt förbättrades resultatet av frågan angående ”fysisk aktivitet” (+0,84)! Detta är förklarligt då barnen förra året vistades i Hällbodal, där skolgården var minst sagt bedrövligt liten. Det är även glädjande att se att ”Förtroende för ledningen” har stigit (+0,33) om än från en låg nivå.

Hagalund har dessvärre fått ett något lägre medel i år (-0,18). Det som tydligast försämrats är ”Föräldramöten” (-0,53)

När vi jämför resultaten mellan de två skolorna så framstår tre skillnader tydligt.

  1. ”Matsituationen”. Torna Hällestad får hela 1,08 högre i medel än Hagalund. Detta måste betraktas som anmärkningsvärt! Hagalund får varmhållen mat från Nyvång. Torna Hällestad har numera ett förstärkt mottagningskök, all mat anländer kall och värms/tillagas på plats.

  2. ”Förtroende för skolledningen”. Hagalund ligger 0,94 högre än Torna Hällestad. Resultatet har som nämnts förbättrats tydligt, men en del arbete återstår.

  3. Tre frågor relaterade till fritidsverksamheten (säkerhet, trivsel och relation till personal). Torna Hällestad ligger 0,6-0,7 under Hagalund.

Missa inte pdf:en med tabeller här nedan!
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Många tabeller och siffror  136 kB v. 3 23 nov. 2008 15:27 Peter Valeur